Bahasa Sunda | Pangajaran 7 Laporan Lalampahan (Istilah Sasatoan)

Mapel Bahasa Sunda
Kelas VIII (Delapan)
Semester Semester
Pangajaran 7 Laporan Lalampahan
Subtema Istilah Sasatoan
Pertemuan Ka Opat (4)

Laporan Lalampahan

Materi Bahasa Sunda Kelas VIII Pengajaran 7 Laporan Lalampahan dengan Subtema Istilah Sasatoan. Berikut beberapa materi Bahasa Sunda Istilah Sasatoan yang perlu kamu ketahui:

Istilah Sasatoan 

1. Tanduk
 • Tanduk nyaeta sarupaning sasatoan anu jadi dina huluna.istilah anu patali jeung tanduk
 • Dongkol: tanduk anu ngeluk ka hendep saduana, goreng kadeuleuna
 • Leker: tanduk anu tungtung jeung tungtung meh padeukeut
 • Ranggaek: tanduk anu cagakan atawa anu nyaengklik
 • Sanggadulang: bangun kebo anu melengkungna rubak ka gigir
2. Hulu
 • Bagian awak sato pangluhurna
 • Balung: jawer kotok nu ka luhur (bagian luhur)
 • Jawer: gagaber (kotok jsb) handapeun careham
 • Pamatuk: sungut sasatoan sabangsa manuk kotok jsb, paranti macul
 • Bangus: sungut sasatoan suku opat bangus anjing jsb
 • Cungur: tungtung irung sasatoan sabangsa kebo jsb
 • Loyop: koplok ceuli sasatoan anu ngampleh
 • Rancung: ceuli sasatoan anu nangtung ngancung
 • Sihung: huntu sato galak banguna mencos antara huntu hareup jeung careham
 • Cula: sabangsa tanduk dina cukang irung badak
 • Gading: sihung gajah atawa sihung singa laut
 • Tulale: irung gajah anu panjang sarta bisa dipake barangcokot kadoang leungeun
3. Awak
 • Bagean sasatoan tanpa hulu jeung suku
 • Buntut: bagian awak sato nu pangtukangna
 • Tunggir: bagian buntut kotok jeung bangsa manuk ngandung gajih pikeun ngaleucirkeun buluna
 • Gagaber: bagian kulit beuheung sapi india jeung sawatara sato lian anu gubar-gaber
 • Jangjang: anggota badan bangsa manuk insekta jsb anu biasana sok dipake hiber
 • Cecepet: anggota badan lauk cai pikeun kasaimbangan awakna
 • Dada mento: daging dada kotok jeung bangsa manuk lianna
 • Burih: bagian eusi beuteung bangsa manuk tempat ngancurkeun (ngagiling ) kahakanana
 • Telih: sarupa kantong handapeun beuheung kotok jeung bangsa manuk lianna, tempat ngumpulna kahakanan
 • Pamatil: cucuk cecepet lauk tur sawareh ngandung peurah
 • Sisik: bagian kulit sasatoan tina sabangsa tanduk nu nyusun
4. Suku
 • Aanggota badan paranti nangtung atawa leumpang
 • Cokor : suku sasatoan
 • Ceker : kuku sato suku opat nu beulah dua (embe,sapi,jsb)
 • Talapok : kuku kuda nu sok diterapan beusi di hendepna
 • Siih : senggeh suku kotok jago jsb nu siga sihung paranti ngabintih
5. Bulu
 • Bagian luar badan nu lalembut doang benang atawa daun dina awak sasatoan
 • Bulu kanyere: bulu manuk nu karak mekar congona
 • Bulu kumuut: bulu nu karak jadi lalemes keneh
 • Jambul: bulu-bulu istimewa dina hulu sawatara kotok, japati jsb anu nyungcung
 • Kukuncung: bulu anu ngacung atawa ngacir dina huluna
 • Rintik: bulu kotok nu carentik
 • Rengge: warna bulu kotok nu meh doang cele laleutik
 • Borontok: warna bulu kotok hideung atawa beureum campur totol-totol putih
 • Kondang:warna bulu kotok semu koneng
 • Aum: anak maung
 • Badal: anak kancra
 • Begog: anak monyet
 • Bebenjit: anak bedul
 • Belo: anak kuda
 • Bilatung: anak ucing
 • Eneng: anak kebo
 • Ceme: anak domba /embe
 • Kicik kirik; anak anjing
 • Pedet: anak sapi
 • Tukik: anak penyu
  PENUGASAN MANDIRI
Pancen 5
Teangan hartina kecap-kecap di hendep laju larapkeun dina kalimah anu merenah!
 1. Ucing candramawat
 2. Japati adu
 3. Bebek goak
 4. Lele jumbo
 5. Kotok pelung
 6. Kebo pelen
 7. Oray kadut
 8. Embe gembol
 9. Maung tutul
 10. Hileud bulu

No comments for "Bahasa Sunda | Pangajaran 7 Laporan Lalampahan (Istilah Sasatoan)"

Berlangganan via Email